ทำบัตรประจำตัวประชาชน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยนายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา และหัวหน้าส่วนราชการ ได้พานางกุหลาบ สมัยกลาง อายุ 77 ปี เข้าทำบัตรประจำตัวประชาชน ณ สำนักงานทะเบียนราษฎร์อำเภอเมืองชลบุรี เนื่องจากไม่มีบัตรตั้งแต่เกิด ทำให้ไม่ได้รับสิทธิต่างๆ นั้น โดยได้ให้ความช่วยเหลือในการส่งไปตรวจ DNA ยังสถาบันนิติเวช เพื่อรับรองการเป็นคนไทย ซึ่งปัจจุบันพักอาศัยอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลเสม็ด ในการนี้ มีนายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี ได้มอบบัตรประจำตัวประชาชนให้นางกุหลาบด้วยตัวเอง

close(x)

 

 

 

close(x)