ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศบาลเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา และ หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ ในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)