ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564นางสังวรณ์ กระชั้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ณ หมู่ 1,2 ตำบลอ่างศิลา หมู่ 3,4 ตำบลเสม็ด หมู่ 5,7ตำบลบ้านปึก และ หมู่ 5 ห้วยกะปิ

close(x)

 

 

 

close(x)