ลงพื้นที่มอบแพมเพิส ของกองทุนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงฯ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่มอบแพมเพิส ของกองทุนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงฯ ณ หมู่ 4,6 ตำบลเสม็ด หมู่4 ตำบลห้วยกะปิ และ หมู่ 1,2 ตำบลบ้านปึก

close(x)

 

 

 

close(x)