ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19)

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น. เทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมกับอำเภอเมืองชลบุรี นำโดย นางสาวฐิติมา สื่อเสาวลักษณ์ ปลัดอำเภอเมืองชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณสะพานปลาอ่างศิลา#โควิด19 #สถานการณ์โควิด19 #เทศบาลเมืองอ่างศิลาสู้โควิด

close(x)

 

 

 

close(x)