ปรึกษาหารือการไฟฟ้าบางแสน กรณีหม้อแปลงชำรุด

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา และ นางดรุณี สวนหนองแวง รองปลัดเทศบาลอ่างศิลา ร่วมปรึกษาหารือนายนำพล ผันผ่อน ผู้จัดการการไฟฟ้าบางแสน กรณีหม้อแปลงชำรุด ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับ ถนน 3134 เพื่อที่จะได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

close(x)