มอบชุดตรวจโควิด-19 Antigen test kit (ATK) ให้โรงเรียนต่างๆในเขตรับผิดชอบ 5​ โรงเรียน

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วย นางสังวรณ์ กระชั้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา และ นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา มอบชุดตรวจโควิด-19 Antigen test kit (ATK) ให้โรงเรียนต่างๆในเขตรับผิดชอบ 5​ โรงเรียนเพื่อนำไปใช้ตรวจนักเรียน​ครูและบุคลากรทางการศึกษา​ ในวันเปิดภาคเรียนที่2/2564​ ดังนี้ 1.โรงเรียนวัดเตาปูน 2.โรงเรียนปากคลองโรงนาค 3.โรงเรียนวัดเสม็ด 4.โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม 5.โรงเรียนพระตำหนักมหาราช

close(x)

 

 

 

close(x)