ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค,เครื่องพิมพ์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

close(x)

 

 

 

close(x)