ลงพื้นที่สำรวจการสร้างท่อระบายน้ำขนาดใหญ่

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่สำรวจการสร้างท่อระบายน้ำขนาดใหญ่(Boxculvert) จำนวน3เส้นทาง 1.บริเวณถนนสุขุมวิทแยกคีรี(บิ๊กซี) ไปยังหน้าจตุจักรชลบุรี 2.บริเวณจากหน้าถนนแก้วเจ้าจอมมายังถนนมิตรสัมพันธ์ซอย17 3.บริเวณท้ายซอยมิตรสัมพันธ์ซอย17 ไปยังคลองบางโปรงลงทะเล รวมระยะทาง 3กม. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนต่อไป

close(x)