ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์,อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล,อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง,อุปกรณ์ถ่ายโอนข้อมูล) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

close(x)

 

 

 

close(x)