ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ BROTHER TN-๓๔๒๘ (HL-L๖๒๐๐DW) ปริมาณการพิมพ์ ๓,๐๐๐ แผ่น จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

close(x)