ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาอาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๓-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

close(x)

 

 

 

close(x)