ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

📌 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองอ่างศิลา 038-142100-104 ต่อ 117

close(x)

 

 

 

close(x)