ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค)

📌 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองอ่างศิลา 038-142100-104

close(x)

 

 

 

close(x)