ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

close(x)

 

 

 

close(x)