ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ การประกาศผลสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

close(x)

 

 

 

close(x)