ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปริ้นเตอร์ ๗๘A Black Toner ForP๑๕๖๖/P๑๖๐๖/๑๕๓๖ ปริมาณการพิมพ์ ๒,๐๐๐ แผ่น) จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง