ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงานมีพนักพิง มีที่วางแขน มีล้อเลื่อนขาเหล็ก ชุบโครเมียม มีโช้คปรับระดับได้ ทำด้วยหนัง PVC ขนาด ๖๑x๖๗x๕๑x๙๑ ซม.รุ่น N-๑๐๕ ยี่ห้อ ไฮคลาส จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

close(x)

 

 

 

close(x)