ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารเทศบาลเมืองอ่างศิลา ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑.๕ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

close(x)