ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประเมินสำรวจความพึงพอใจของประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนที่มารับบริการหรือมาติดต่อเทศบาลเมืองอ่างศิลา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ต.ค.๖๔-๓๐ ก.ย.๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

close(x)

 

 

 

close(x)