วันฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็ม2 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา)

วันที่ 28 กันยายน 2564 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็ม2 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) โดยมีคณะแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลเอกชล2 เป็นหน่วยบริการ ตลอดทั้งงาน มีดนตรีโฟล์คซองเล่นเพื่อผ่อนคลายความเครียดให้กับผู้ที่รอสังเกตุอาการ และมีการแจกสเปรย์แอลกอฮอล์ขนาดพกพาและน้ำดื่ม

close(x)

 

 

 

close(x)