เข้าร่วมเปิดโครงการรณรงค์การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการรักษาสภาพเเวดล้อมในชุมชน

วันที่28 กันยายน 2564 เวลา 10.00น. นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วย นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการรณรงค์การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการรักษาสภาพเเวดล้อมในชุมชน โดยมีนางสาวทัศนาพร พุ่มพวง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์ของการดำเนินการโครงการเพื่อรณรงค์การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการรักษาสภาพเเวดล้อมในชุมชน ปลูกจิตสำนึก สร้างกลุ่มอาสา ด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจที่… ดูเพิ่มเติม

close(x)