มอบของอุปโภคบริโภค ให้แก่มูลนิธิปรารถนาสมบูรณ์ จังหวัดชลบุรี และศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จังหวัดชลบุรี

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 10.40 น. นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นางสังวรณ์ กระชั้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่มอบของอุปโภคบริโภค ให้แก่มูลนิธิปรารถนาสมบูรณ์ จังหวัดชลบุรี และศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จังหวัดชลบุรี