ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงถนนบริเวณหน้าซอยสารพัดช่าง (ปากทางเข้าวิทยาลัยเทคนิคบางแสน)

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 13.30น. นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลาเขต 3 และเจ้าพนักงานทางหลวง หมวดทางหลวงบางแสน แขวงทางหลวงชลบุรี ที่ 2 ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงถนนบริเวณหน้าซอยสารพัดช่าง (ปากทางเข้าวิทยาลัยเทคนิคบางแสน) ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ทางเทศบาลเมืองอ่างศิลาได้แก้ปัญหาในเบื้องต้น โดยการนำรถเกรดปรับถนนให้เท่ากัน และนำหินคลุกลงมาเกรดอีกชั้น ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทำการสัญจรได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

close(x)