ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ผู้ที่ไม่มารับวัคซีนทางเลือก (ซิโนฟาร์ม) เข็ม 2 ในวันที่ 27-30 กันยายน 2564 เพื่อให้ทุกท่านที่ได้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ไปแล้ว ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 โดส จึงให้ท่านมารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 – 15.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา)

close(x)

 

 

 

close(x)