ศาลเจ้าแม่หินเขา

ศาลเจ้าแม่หินเขา ตั้งอยู่ริมทะเลอ่างศิลา ในบริเวณตำหนักมหาราช เป็นศาลเก่าแก่ ที่ตั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 เดิมเป็นศาลเล็กๆ เก่าแก่ ตั้งอยู่บริเวณหินขนาดใหญ่ ชาวบ้านเรียกติดปากว่า เจ้าแม่หินเขาหลักฐานการสร้างไม่มีปรากฏ มีแต่คำบอกเล่ากันมาว่า เจ้าหินเขานี้ เป็นดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระปิยมเหสี ในรัชกาลที่ 5 ชาวบ้านไม่รู้จักชื่อ จึงเรียกว่า \”พระนางเรือล่ม\” ทรงมีพระเมตตา แผ่บารมีแก่ชาวเรือทั้งหลายให้คลาดแคล้วจากภัยทางน้ำ เสมือนหนึ่งไม่อยากให้ผู้ใด ประสบเหตุน่าสลดใจอย่างพระองค์เอง

ศาลเจ้าแม่หินเขา อ่างศิลา เข้าทางประตูตลาดเก่าอ่างศิลา ตรงโค้งพอดี เข้าไปประมาณ 10 เมตรเลี้ยวซ้าย สถานที่จะอยู่ในบริเวณ “พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราช จังหวัดชลบุรี” (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าชม)

รูปภาพจากเพจ ที่นี่ชลบุรี

close(x)

 

 

 

close(x)