นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นายอภิชาติ เจริญผล และนายภูริวัฒน์ เสมอวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รับมอบน้ำดื่มเพื่อไว้สำหรับบริการประชาชนที่เข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์ม ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นายอภิชาติ เจริญผล และนายภูริวัฒน์ เสมอวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รับมอบน้ำดื่มเพื่อไว้สำหรับบริการประชาชนที่เข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์ม ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา จากหน่วยงานดังนี้

1. บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด สาขาชลบุรี จำนวน 1,200 ขวด

2. ธนาคารกรุงไทย จำนวน 5,000 ขวด

3. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย จำนวน 100 แพ็ค

close(x)