นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วย นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศบาลเมืองอ่างศิลา นายสนิท แก้วมณี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นายกฤษฎา พลากอง หัวหน้าสำนักปลัด และ นางบุษรินทร์ อิสสระพล ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ลงพื้นที่วางแผนการดำเนินการงานปรับปรุงศูนย์บริการท่องเที่ยวและระบบเสียงไร้สาย สำหรับบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว

close(x)