นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา ลงพื้นที่รับมอบถนนส่วนบุคคลจาก นายชนินทร ม่วงนาคำ และนางอุดมศรี ม่วงนาคำ ซึ่งมี นายดิเรก จินตนา ให้คำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติมถึงประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา ลงพื้นที่รับมอบถนนส่วนบุคคลจาก นายชนินทร ม่วงนาคำ และนางอุดมศรี ม่วงนาคำ ซึ่งมี นายดิเรก จินตนา ให้คำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติมถึงประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ทางเทศบาลเมืองอ่างศิลาขอขอบคุณ นายชนินทร ม่วงนาคำ และ นางอุดมศรี ม่วงนาคำ เป็นอย่างยิ่ง และจะใช้ที่ดินถนนที่ท่านมอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

close(x)

 

 

 

close(x)