นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นางสังวรณ์ กระชั้น นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา สมาชิกสภาเทศบาลอ่างศิลา และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่มอบแพมเพิสให้กับผู้สูงอายุติดเตียง ณ ตำบลอ่างศิลา หมู่2 และ หมู่6 ตำบลบ้านปึก,ซ.2 มิตรสัมพันธ์ และตำบลเสม็ด หมู่8

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นางสังวรณ์ กระชั้น นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา สมาชิกสภาเทศบาลอ่างศิลา และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่มอบแพมเพิสให้กับผู้สูงอายุติดเตียง ณ ตำบลอ่างศิลา หมู่2 และ หมู่6 ตำบลบ้านปึก,ซ.2 มิตรสัมพันธ์ และตำบลเสม็ด หมู่8 พร้อมนี้ได้สำรวจและรวบรวมข้อมูลผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุติดเตียง ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อดำเนินการอำนวยความสะดวกในการจัดสรรวัคซีนให้ต่อไป

close(x)

 

 

 

close(x)