บรรยากาศการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา)

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มที่ 1 จำนวน 1048 คน และเข็มที่ 2 จำนวน 384 คน โดยตลอดทั้งวัน มีดนตรีโฟล์คซอง เพื่อผ่อนคลายระหว่างการพักสังเกตอาการ พร้อมแจกสเปรย์แอลกอฮอล์ ขนมและน้ำดื่ม

close(x)