ลงพื้นที่ตรวจเช็คความเรียบร้อยของลานจอดรถตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลา และจะดำเนินการปรับปรุง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และสำรวจบริเวณ ซอย22 เขตอ่างศิลา เพื่อตรวจเช็คเรื่องปัญหาน้ำท่วม และหาวิธีการรับมือกับน้ำท่วมขัง

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00น. นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อม พนักงาน และ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา ลงพื้นที่ตรวจเช็คความเรียบร้อยของลานจอดรถตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลา และจะดำเนินการปรับปรุง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และเวลาต่อมาได้เดินทางไปสำรวจบริเวณ ซอย22 เขตอ่างศิลา เพื่อตรวจเช็คเรื่องปัญหาน้ำท่วม และหาวิธีการรับมือกับน้ำท่วมขังต่อไป

close(x)

 

 

 

close(x)