นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลอ่างศิลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และ คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา ให้การต้อนรับผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่เดินทางมารับมอบถุงยังชีพจากเทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤติ โควิด-19

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.00น.นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลอ่างศิลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และ คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา ให้การต้อนรับผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่เดินทางมารับมอบถุงยังชีพจากเทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤติ โควิด-19

close(x)

 

 

 

close(x)