ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา รอบที่ 3 จำนวน 1,048 คน

📢📢 #ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา รอบที่ 3 จำนวน 1,048 คน


🟢 ลำดับที่ 1- 266 เป็นประชากรในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา
🟡 ลำดับที่ 267 – 1,048 เป็นประชากรแฝง

🗓️ กำหนดวันฉีด วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564  เวลา 07.00 – 15.00 น.

🏢 สถานที่ฉีด ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา)

📌 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/file/d/15N2wU1PGT5ciUC7-8uvTmE20RVUTQWBc/view?usp=drivesdk

🔎 หรือค้นหาผ่านระบบออนไลน์ (กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก)

https://script.google.com/macros/s/AKfycbxfslAX4MT43I949ecVKtJYgYU96KclXcYPhOSY_rQSi1cwT5ZjjwrJhQcu6gCyVvID/exec?fbclid=IwAR0xkDUez2P18-LdCJa3lqxwH09S8pf0NerZfeVm8zAU6cL1klqShdChvbU

⚠️ เทศบาลเมืองอ่างศิลาจะส่ง SMS แจ้งเตือนผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนอีกครั้ง

🔴 ขอความร่วมมือผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ ให้มาตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น เพื่อลดความแออัด
————————————————————————
📲 หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ inbox :  facebook เทศบาลเมืองอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี / Line : @angsilacity

close(x)

 

 

 

close(x)