ลงพื้นที่ควบคุมการลอกคลองขโมย บริเวณทางเข้า ซอยหมู่บ้านเทพธานี เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำไม่ระบาย ซึ่งอาจเป็นสาเหตุก่อให้เกิดน้ำท่วมขังได้

วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา และนายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น

นางสังวรณ์ กระชั้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ลงพื้นที่ควบคุมการลอกคลองขโมย บริเวณทางเข้า

ซอยหมู่บ้านเทพธานี เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำไม่ระบาย ซึ่งอาจเป็นสาเหตุก่อให้เกิดน้ำท่วมขังได้

close(x)

 

 

 

close(x)