ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุติดเตียง ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่ออำนวยความสะดวกและเข้าถึงประชาชนที่ยังไม่เข้าถึงระบบการฉีดวัคซีน

วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 08:00 น.นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา และ หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วย คณะแพทย์โรงพยาบาลเอกชล2 ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุติดเตียง ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่ออำนวยความสะดวกและเข้าถึงประชาชนที่ยังไม่เข้าถึงระบบการฉีดวัคซีน

close(x)

 

 

 

close(x)