ลงพื้นที่บริเวณซอยโอเค ตำบลเสม็ด เนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีน้ำท่วม ท่อน้ำอุดตัน น้ำไม่ระบาย ทางเทศบาลเมืองอ่างศิลาจึงได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการขุดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อให้น้ำสามารถระบายได้ไม่เกิดปัญหาแก่พี่น้องประชาชน

วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น นางสังวรณ์ กระชั้น รองนายกเทศบาลเมืองอ่างศิลา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ลงพื้นที่บริเวณซอยโอเค ตำบลเสม็ด เนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีน้ำท่วม ท่อน้ำอุดตัน น้ำไม่ระบาย ทางเทศบาลเมืองอ่างศิลาจึงได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการขุดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อให้น้ำสามารถระบายได้ไม่เกิดปัญหาแก่พี่น้องประชาชน

close(x)

 

 

 

close(x)