โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี

📢📢 เทศบาลเมืองอ่างศิลา ขอประชาสัมพันธ์โครงการ “พัก สบาย สไตล์ ท้องถิ่นชล” 🌳🌱🍃

ที่ สถจ.ชลบุรี ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี

https://drive.google.com/file/d/17LimIrGvsbeC8BuIChKXWB_U0w64CJyp/view?usp=sharing

close(x)