บรรยากาศการรับลงทะเบียนวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” รอบที่ 3 วันที่ 6 กันยายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองอ่างศิลา

บรรยากาศการรับลงทะเบียนวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” รอบที่ 3 วันที่ 6 กันยายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองอ่างศิลา นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกกับประชาชนที่มาลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก ในการขอรับวัคซีน

close(x)

 

 

 

close(x)