วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 12.30 น. นางสาวนิภาพร บุญยะเลี้ยง (กระแต อาร์สยาม) และ นายวิเศษ ไผ่ชัยสิทธิ์ คณะผู้บริหารสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย กลุ่ม พี่น้องตระกูล V จิตอาสา ตามรอยพ่อ ร่วมกันแจกถุงม่วนใจ๋ ข้าวสาร และไข่ จำนวนหนึ่ง ให้กับ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต โควิด-19

วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 12.30 น. นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลาให้การต้อนรับ นางสาวนิภาพร บุญยะเลี้ยง (กระแต อาร์สยาม) และ นายวิเศษ ไผ่ชัยสิทธิ์ คณะผู้บริหารสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย กลุ่ม พี่น้องตระกูล V จิตอาสา ตามรอยพ่อ ร่วมกันแจกถุงม่วนใจ๋ ข้าวสาร และไข่ จำนวนหนึ่ง ให้กับ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต โควิด-19 พร้อมให้กำลังใจกับชาวบ้านที่มารับถุงม่วนใจ๋ ณ วัดอ่างศิลาทั้งนี้ทางเทศบาลเมืองอ่างศิลาขอขอบคุณและอวยพรให้ กระแต อาร์สยาม มีแต่ความสุข มีสุขภาพที่แข็งแรง และ ประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไป

close(x)

 

 

 

close(x)