บรรยากาศการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” รอบ2 วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา)

นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองอ่างศิลา ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกพร้อมแจกสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันเชื้อโรค โดยภายในงานมีดนตรีสดโฟล์คซอง บรรเลงเพื่อผ่อนคลาย แก่ประชาชนที่มาฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” รอบ 2 (4,500 คน) ในวันที่ 1 กันยายน 2564 จำนวน 950 คน ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา)