ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (น้ำมันไฮโดรลิค,น้ำมันเครื่องไดนามิค พลัส,น้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์,น้ำกลั่น) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

close(x)

 

 

 

close(x)