ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ IDEA WORK ๘๐ แกรม จำนวน ๑๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

close(x)