ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ IDEA WORK ๘๐ แกรม จำนวน ๕๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

close(x)

 

 

 

close(x)