ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง รับผู้สมัครใจฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (ไฟเซอร์)

📢📢 #ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา
เรื่อง รับผู้สมัครใจฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (ไฟเซอร์)
🟡 ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  1. เป็นประชากรในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา หรือประชากรแฝงที่มีสัญชาติไทย
  2. ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนใดๆมาก่อน
  3. ไม่เคยลงทะเบียนหมอพร้อม
  4. ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เกิดพ.ศ.2504
  5. กลุ่ม 7 โรค เปราะบาง อายุ 12 ปีขึ้นไป (โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง, โรคความบกพร่องทางระบบประสาทและสมอง, โรคมะเร็ง, โรคเบาหวาน)
  6. หญิงมีครรภ์ อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ขึ้นไป
  7. โรคอ้วน (ถ้าเป็นเด็กอายุ 12-13 ปี มีน้ำหนัก 70 กิโลกรัมขึ้นไป, เด็กอายุ 13-15 ปี มีน้ำหนัก 80 กิโลกรัมขึ้นไป, เด็กอายุ 15-18 ปี มีน้ำหนัก 90 กิโลกรัมขึ้นไป)

⚠️ ติดต่อลงทะเบียน เทศบาลเมืองอ่างศิลา (ชั้น 1)
โดยนำเอกสารสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
‼️ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 (08.30 – 16.00 น.)
🗓️ กำหนดฉีดในวันที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 – 13.00 น.

close(x)

 

 

 

close(x)