ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ผู้ที่ไม่มารับวัคซีนทางเลือก (ซิโนฟาร์ม) ครั้งที่ 1 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 จำนวน 117 คน

📢📢#ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ผู้ที่ไม่มารับวัคซีนทางเลือก (ซิโนฟาร์ม) ครั้งที่ 1 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 จำนวน 117 คน
⚠️ หากผู้ใดมีรายชื่อดังต่อไปนี้มีความประสงค์และยืนยันจะฉีดวัคซีนทางเลือก (ซิโนฟาร์ม) ให้ติดต่อกลับมายังกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ☎️ โทร. 038-142-100 ต่อ 111 (เวลาราชการ)

และทางเทศบาลเมืองอ่างศิลาจะทำการประกาศให้ทราบวัน เวลา สถานที่ฉีดวัคซีนอีกครั้งหนึ่ง

‼️ หากไม่มีการติดต่อกลับมาภายในวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ลิงก์ด้านล่าง ⬇️⬇️⬇️ หรือรูปภาพที่แนบมาพร้อมนี้

https://drive.google.com/file/d/10eT0zmxJzBf9wMwP4OvHXo__eyuTC66-/view?usp=sharing

close(x)

 

 

 

close(x)