ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” จากการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 1,006 โดส (503 คน)

📢📢 #ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” จากการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 1,006 โดส (503 คน) สถานที่ฉีดวัคซีน ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน
⚠️ ส่วนวัน เวลาฉีดวัคซีน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีแจ้งว่าจะรีบดำเนินการฉีดภายในปลายเดือนสิงหาคมนี้ และจะส่งข้อความ SMS ให้ทราบอีกครั้ง

https://drive.google.com/file/d/1FiYIzk9wKbReALINirypvK_yvcb3lvKx/view?usp=sharing


🔴 ชี้แจงกรณีได้รับการจัดสรรวัคซีนจาก อบจ.ชลบุรี ด้วยในล็อตแรกที่เทศบาลเมืองอ่างศิลาได้รับการจัดสรรวัคซีนเพียง 500 คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อจำนวนประชาชนที่มาลงทะเบียนขอรับวัคซีนไว้ จึงได้ขอการสนับสนุนจาก อบจ.ชลบุรีมาเพิ่ม โดย อบจ.ชลบุรี ให้มา 503 คน (1,006 โดส) และต่อมาภายหลัง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้แจ้งจัดสรรมาเพิ่ม 4,500 คน ทางเทศบาลเมืองอ่างศิลา จึงขอแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

close(x)