ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ฉีดสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ครั้งที่ 2 วันที่ 25 สิงหาคม 2564 จำนวน 1,000 คน

ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ฉีดสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ครั้งที่ 2 วันที่ 25 สิงหาคม 2564 จำนวน 1,000 คน
📌 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ลิงก์ด้านล่าง 🔽 หรือ รูปภาพที่แนบมาพร้อมนี้

https://drive.google.com/file/d/1l5hBeci9rxP3xxVSSPbFdqi7EtdyT9yg/view?usp=sharing

🔎 หรือค้นหาผ่านระบบออนไลน์ (กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก)

https://script.google.com/macros/s/AKfycbze1uULT9QxizLStlVqHPA9-A1XBwII4oWqE6-TP0_x96lDK4cGMsoy7bPFRlPtds-aEw/exec

🔴 ขอความร่วมมือผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ ให้มาตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น เพื่อลดความแออัด


⚠️ สำหรับผู้ที่ยังไม่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้รอการประกาศรายชื่อในรอบถัดไป
📞 หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ Inbox : facebook เทศบาลเมืองอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี / Line : @angsilacity

close(x)