นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และนายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ปลัดจังหวัดชลบุรี ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร ไข่สด ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในเขตชุมชนตลาดเก่าอ่างศิลา

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และนายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ปลัดจังหวัดชลบุรี ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร ไข่สด ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในเขตชุมชนตลาดเก่าอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)