นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอย พร้อมได้มอบอาหาร ของใช้ เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ใช้ในศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองอ่างศิลา

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และนายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ปลัดจังหวัดชลบุรี ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอย พร้อมได้มอบอาหาร ของใช้ เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ใช้ในศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)